Bogertgallery
 
Armando

Armando behoort tot de belangrijkste na-oorlogse
kunstenaars, die Nederland bezit. Als beeldend
kunstenaar, film- en documentairemaker, schrijver
en violist wordt hij nationaal en internationaal
gewaardeerd en zijn oeuvre is dan ook opgenomen
in tal van museale collecties.

Het veelzijdige en omvangrijke oeuvre van Armando
komt voort uit een permanente confrontatie met de
waanzin van de Tweede Wereldoorlog. Armando put
zijn inspiratie uit zijn jeugdervaringen, ervaringen
die hij verwerkt in zijn oeuvre. De thematiek van
de oorlog loopt als een rode draad door zijn werk.
Zelf zegt hij hierover: “Zonder deze thematiek had
mijn werk nooit die intensiteit kunnen bereiken.
Met die schoonheid heb ik mij altijd beziggehouden;
de schoonheid van plekken waar de vijand was.
Vermaledijde schoonheid, die nergens rekening
mee houdt en zich overal meester van maakt!” Van
meet af aan voorziet Armando zijn schilderijen met
een pasteuze, reliëfachtige verflaag, ontstaan door
olieverf met zand te vermengen. Het kleurenpalet
dat hij hanteert, blijft beperkt tot de kleuren zwart,
rood en wit, begin 2003 uitgebreid met de kleur
blauw. In 1988 ontstonden zijn eerste bronzen
sculpturen, Der Arm en Fahne. Op dit moment
bestaat zijn indrukwekkende collectie uit meer dan
honderd sculpturen, die in tal van museale collecties
zijn opgenomen, waaronder Landesmuseum für
Moderne Kunst, Museum van Bommel van Dam,
Kröller-Müller Museum, Staatliches Museum für
Kunst, Nürnberg en het Frans Halsmuseum. Titels
als Waldstück, Kelch, Landschaft, Kopf, Brüchstück
en Damals keren met regelmaat terug in zijn oeuvre.


Biografie Armando
1929 Geboren in Amsterdam op 18 september.

1935-1950 Woont in Amersfoort, dicht bij het terrein waar in 1941 het Polizeiliches Durchgangslager Amersfoort,beter bekend als “Kamp Amersfoort”, wordt ingericht.

1945-1949 Speelt als eerste violist in verschillende (zigeuner) orkesten .Treedt  op tijdens o.a. bevrijdingsfeesten.

1949 Begint te tekenen,voornamelijk in de bossen rond Amersfoort.

1950-1957 Verhuist naar Amsterdam,gaat Kunstgeschiedenis studeren en schrijft zijn eerste gedichten. Gaat beginjaren vijftig ook schilderen. Heeft in 1954 zijn  eerste individuele tentoonstelling met tekeningen in de avant-gardegalerie Le Canard te Amsterdam en zijn poetische debuut in het literaire tijdschrift Podium. In 1957 volgen individuele tentoonstellingen met Peintures criminelles. Debuteert in hetzelfde jaar met proza in Podium.

1958-1960 Richt in 1958 samen met Kees van Bohemen ,Henk Peeters, Jan Henderikse en Jan Schoonhoven de Nederlandse  Informele Groep op. Participeert in tentoonstellingen van de informele in Nederland en daarbuiten. Gaat bij het Nederlandse opinieweekblad De Haags Post werken.

1967-1973 Gaat na een korte onderbreking weer tekenen. Maakt  een eerste steen sculptuur, De geheimetrap, die is geplaatst in de Noord Hollandse gemeente Uithoorn. In 1988 zal de eerste bronzen sculptuur ontstaan, Fahne, die wordt geplaatst in het Amsterdamse Concertgebouw. Het is het begin van een imposant beeldhouw oeuvre.

1971-1978 Integreert in tekeningen landschappelijke of historische foto’s . Op de Nederlandse televisie verschijnen de eerste uitzendingen van Herenleed: absurde voorstellingen die hij samen met Cherry  Duyns schrijft. De latere afleveringen zal hij zelf spelen , samen met Cherry Duyns en Johnny van Doorn. Weer later wordt Herenleed een theaterprogramma. De laatste voorstellingen zijn in 1997. Ontvangt de Herman Gorterprijs 1977 van het  Amsterdamse Fonds voor de Kunst voor de dichtbundel Het gevecht. Maakt met Hans Verhagen een lange documentaire televisiefilm: Geschiedenis van een Plek. In Berlijn ontstaan grote schilderijen, o.a. de serie Fahne, Preussisch en Selbst.

1979 Gaat met een stipendium een jaar naar West-Berlijn. Woont en werkt vanaf dit moment afwisselend in Nederland en Berlijn.

1982 Armando’s werk wordt getoond op de Documenta in Kassel

1984  Presentatie op de Biënnale van Venetië 

1985-1988 Maakt o.a. de series Der Baum en Gestalt. Schrijft voor het Nederlandse dagblad NRC Handelsblad een tweewekelijks essay: ‘Armando uit Berlijn’. Ontvangt de Bordewijkprijs 1984 van de Jan Campertstichting en de Multatuliprijs 1985 van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst voor de eerste bundel met Berlijnse essays: Machthebbers. Krijgt de Gouden Ganzenveer 1987 van de Koninklijke Nederlandse Uitgeversbond.

1989 Ontvangt de Multatuliprijs 1989 voor het autobiografische De straat en het struikgewas.
 
Gaat weer viool spelen. Richt, na optredens met het Koninklijk  Nederlands Zigeunerorkest van Tata Mirando, in 1993 een eigen orkest op: The Armando Quartet. Ontvangt een Edison 1995 voor de CD Armando, The Violinist. Zal na vele optredens in Nederland en daarbuiten in 2003 afscheid nemen van de muziek.

1996  Wordt benoemd tot lid van de Akademie der Künste te Berlijn. Ontvangt de Jerg-Ratgeb-Preis  van de HAP Grieshaber Stiftung Reutlingen.

1998 In de stad Amersfoort wordt in de Elleboogkerk het Armando Museum geopend.

2000 Ontvangt van de Stichting  Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek een Zilveren griffel voor Dierenpraat.

2001-2002 Voegt na vele jaren voornamelijk in zwart en witte tinten te hebben gewerkt, weer kleur toe aan zijn palet. Het Kupferstichkabinett te Berlijn organiseert een retrospectief van zijn tekeningen .In het Neues Museum te Nürnberg vindt een grote retrospectieve tentoonstelling van zijn oeuvre plaats.

2005 Solo tentoonstelling in Museum Schloss Moyland, Bedburg-Hau.

2006 Armando wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Overzicht tentoonstelling  ‘Armando 1925-2005’ in het Cobra Museum te Amstelveen.

2006  Museum Kunst Palast Düsseldorf.

2006 Musée d’Art Moderne Saint- Etienne.

2007 Solo tentoonstelling in Katowice (P)
Overzicht werk Armando in Kunstlocatie Würth te Den Bosch.
Grote brand verwoest het Armando Museum in de Elleboogkerk  te Amersfoort.

2008 Tentoonstelling ‘Armando Potsdammer Geschichten” in das Kunst- Haus te Potsdam.

2009 Viert Armando zijn tachtigste verjaardag ter ere hiervan volgt een grote overzicht tentoonstelling ‘Melancholie van het Scheppen”in de Zonnehof het tijdelijk onderkomen van het Armando Museum.
Armando  ontvangt uit handen van Hare Majesteit de  Ere Medaille voor Kunst en Wetenschap.

2010 Solo expositie Art Karlsruhe.

2010 “ Tentoonstelling Melancholie Armando “ in Kurt Tucholsky Literaturmuseum  Schloss Rheinsberg.

2010-2011 “Het ontembare vuur” Princessehof Leeuwarden.

2011 VSB  Poëzie Prijs.

2011 Reconstructie van de tentoonstelling “Biënnale van Venetië in 1984” laatste tentoonstelling in de Zonnehof omdat ook dit tijdelijk onderkomen werd gesloten.

2011-2012 Stedelijk Museum Schiedam “Nul = 0”

2012 Mayor Gallery Londen “Armando 47 Bolts”

2012 Is besloten dat de Armando collectie wordt ondergebracht in Museum Oud Amelisweerd te Bunnik.

2013 Tentoonstelling Armando v s Armando in het Cobra Museum Amstelveen

2013 Solo presentatie bij Piet Boon in Oostzaan

Werk van Armando bevindt zich in belangrijke Nederlandse en internationale museale en particuliere collecties.


Armando
Armando gehört zu den wichtigsten Künstlern
der Nachkriegs-zeit den die Niederlanden
besitzt. Als bildender Künstler,Film- und 
Dokumentationsmacher, Schriftsteller und
Violist wird er National und International geschätzt
Sein Gesammtwerk  ist aufgenommen in einer
Anzahl 
Museums-Kollektionen. Das vielseitige und
umfangreiche 
Werk von Armando findet seinen
Ursprung in der 
ständigen Konfrontation mit dem
Wahnsinn des 2. Weltkrieges.


Seine Inspiration schöpft er aus Kindheitserfahrungen,
die Thematiek des Krieges verknüpft wie ein roter
Faden seine Arbeit. 
Er selbst sagte :"Ohne diese
Thematiek hättemein Werk nie die Intensität
erreichen
 können. Mit der Schönheit habe ich mich
immer beschäftigt, die 
Schönheit von Orten wo der
Feind war. 
Verfluchte Schönheit, die sich an nichts
stört und überall überherrschend Besitz 
ergreift" 
Von Anfang an benutzt Armando eine
paste- reliefartige  Farbschicht, die entsteht indem

er Ölfarbe mit Sand vermischt. 

Die Farbpalette berschränkt sich auf schwarz, 
rot und weiss, Anfang 2003 auch blau. 

Im Jahr 1988 sind seine ersten
Bronze-Sculpturen entstanden "der Arm"und "Fahne"
Zur Zeit besteht seine beeindruckende Kollektion
aus mehr als hundert Skulpturen, die teilweise zur
festen Kollektion in Kunsthäusern zu finden sind
u.a im 
"Landersmuseum für moderne Kunst ,
Museum van Bommel van Dam,

Kröller-Müller-Museum,
staatliches Museum für Kunst in Nürnberg und das
Frans Halsmuseum."
Titel wie "Waldstück",Kelch,Landschaft,Kopf,Bruchstück,und Damals"
kehren regelmässig zurück in seinem Lebenswerk.

Armando
Armando fait partie des artistes les plus importants
de l’après-guerre aux Pays-Bas. Comme sculpteur,
cinéaste, réalisateur de documentaires, auteur en
violoniste, il est tenu en haute estime aussi bien sur
le plan national qu’international et son œuvre fait partie
d’innombrables collections de musées.

L’œuvre très variée et considérable d’Armando résulte
d’une confrontation permanente avec la folie de la
deuxième guerre mondiale. Armando puise son
inspiration dans ses expériences de sa jeunesse,
des expériences dont il se sert dans son œuvre.
Le thème de la guerre est comme un fil conducteur
dans son travail. Lui-même dit: “Sans ce thème mon
travail n’aurait jamais pu atteindre cette intensité.


Je m’étais toujours occupé de cette beauté, la beauté
des endroits où se trouvait l’ennemi. Beauté maudite
qui ne tient compte de rien et qui se rend maître de tout!”
 Dès le début Armando a pourvu ses tableaux d’une
couche de peinture pâteuse et en relief, en mélangeant
de la peinture à l’huile avec le sable. Sa palette reste
limitée au noir, au rouge, et au blanc et depuis 2003
aussi au bleu.


Ses premières sculptures de bronze datent de 1988:
‘Der Arm’ et ‘Fahne’. Actuellement son impressionnante
collection atteint plus de cent sculptures, que l’on
retrouve dans les collections d’innombrables musées,
parmi lesquels le Landesmuseum für Moderne Kunst,
le Museum van Bommel van Dam,
le Kröller-Müller Museum,
le Staatliches Museum für Kunst,
Nürnberg et le Frans Halsmuseum.
Des titres comme Waldstück, Kelch, Landschaft, Kopf,
Brüchstück et Damals reviennent régulièrement dans son œuvre.


Armando
Armando is one of the most influential and important
post 1945 artists that the Netherlands has brought
forth. As a sculptor, film and documentary maker,
writer and violinist he is admired and appreciated
both nationally and internationally and his body of
work is therefore in the collections of numerous
museums.
 
The multi discipline and vast oeuvre of Armando
comes forth from a permanent confrontation with
the madness of the second world war. Armando
draws his inspiration from childhood experiences,
experiences he incorporates in his work.
 The themes of war are a constant thread
throughout his body of work. He himself says:
"Without these themes my work could never have
reached this level of intensity. That kind of beauty
has always been on my mind. The beauty of places
where the enemy was. Accursed beauty, that ignores
all and usurps everything!".

 
From the outset Armando provides his paintings with
a pasty relief-like layer of paint, caused by mixing paint
and sand. The colour pallet he uses remains limited
to the colours red, black and white from 2003 he also
started using blue. In 1988 he created his first two
bronze sculptures Der Arm and Fahne. As of today his
impressive collection exists of more then a hundred
sculptures who are now in numerous museum
collections including the
Landesmuseum fur Moderne Kunst,
Museum van Bommel van Dam,
Kroller-Muller Museum,
Staatliches Museum fur Kunst,
Nurnberg and the Frans Hals Museum.
Titels as Waldstuck, Kelch, Landschaft, Kopf,
Bruhstuck and Damals are recurring with regularity in his oeuvre. 

Armando - Armando_Zwart_Wit.jpg

Armando - armando_bogert1.jpgDie Brücke 3-2-14
150 x 150 cm

Armando - armando_bogert2.jpgSeestück 31-1-15
150 x 150 cm

Armando - armando_bogert3.jpgZurück 20-2-15
150 x 150 cm

Armando - armando_bogert4.jpgGestalt 87 1999 1/3
205 x 93 x 65
180 kg

Armando - der_rote_Vorhang_10_1_13_120x140cm.jpgder rote Vorhang 10-1-13 120x140cm

Armando - Armando85___3.jpg

Armando - rotes_Bild_25_2_13_180x100cm.jpgrotes Bild 25-2-13 180x100cm

Armando - Gestalt_12_8_13_160x140cm.jpgGestalt 12-8-13 160x140cm

Armando - Gestalt_30_8_13_170x140cm.jpgGestalt 30-8-13 170x140cm

Armando - Gestalt_9_9_13_170x140cm.jpgGestalt 9-9-13 170x140cm

Armando - Gestalt_10_9_13_170x140cm.jpgGestalt 10-9-13 170x140cm

Armando - der_Tisch_19_10_13_150x150cm.jpgder Tisch 19-10-13 150x150cm

Armando - Landschaft_20_7_08_70x100cm.JPGLandschaft 20-7-08 70x100cm

Armando - Flugzeug_29_12_09_200x150cm.jpgFlugzeug 29-12-09 200x150cm

Armando - Flugzeug_16_1_10_200x150cm.jpgFlugzeug 16-1-10 200x150cm

Armando - Der_Feldzug_17_1_10_100x200cm.jpgDer Feldzug 17-1-10 100x200cm

Armando - Schwarz_8_10_10_80x60cm.jpgSchwarz 8-10-10 80x60cm

Armando - Blau_28_6_11_60x50cm.jpgBlau 38-6-11 60x50cm

Armando - der_Baum_24_11_11_200x250cm.jpgder Baum 24-11-11 200x250cm

Armando - Seestck_2_7_11_125x170cm.jpgSeestück 2-7-11 125x170cm

Armando - Seestck_15_8_11_125x170cm.jpgSeestück 15-8-11 125x170cm

Armando - Seestck_9_1_13_120x140cm.jpgSeestück 9-1-13 120x140cm

Armando - Seestck_17_6_13_160x180cm.jpgSeestück 17-6-13 160x180cm

Armando - Fahne_1_1982_240x175cm.jpgFahne 1-1-1982 240x175cm

Armando - Gefechtsfeld_22_4_87_165x225cm.jpgGefechtsfeld 22-4-87 165x225cm

Armando - Der_Baum_18_1_01_200x200cm.jpgDer Baum 18-1-01 200x200cm

Armando - Der_Feldzug_13_12_10_150x200cm.jpgDer Feldzug 13-12-10 150x200cm

Armando - Boot_25_4_12_170x220cm.jpgBoot 25-4-12 170x220cm

Armando - Gestalt_nr93_1999_168x73x60cm.jpgGestalt 1999 168x73x60cm

Armando - Die_schwarze_Schale_nr104_2003_44xh11cm.jpgDie schwarze Schale 2003 44x44x11cm 

Armando - Krperlich_nr128_2007_75x64x38cm.jpgKörperlich 2007 75x64x38cm

Armando - gestalt143.jpg

 Gestalt 2012 180x133x80cm

Armando - Schale_144___2013_D83cmxH24cm_120kg___B.jpgSchale 2013 83x24cm

Armando - 156_Der_Tisch_2013_02.jpgDer Tisch 2013 134x210x106cm

Armando - Melancholie_5-5-98_200x200cm.jpgMelancholie 5-5-98 / 200 x200

Armando - Armando_Seestuck_13_8_05_155x200cm.jpg Seestück 13-8-05 maat 155x200 cm

Armando - Armando_Seestuck_11_7_11_200x150cm.jpgSeestück 11-7-11 maat 200x150 cm

Armando - Armando_Seestuck_10_12_12_130x170cm.jpgSeestück 10-12-12 maat 130x170 cm

Armando - Armando_Seestuck_9_8_11_200x200cm.jpgSeestück 9-8-11 maat 200x200 cm

Armando - Armando_Seestuck_4_2_14_200x150cm.jpgSeestück 4-2-14 maat 200x150 cm

Armando - Armando_Rotes_Bild_1_4_15_150x150cm.jpgRotes Bild 1-4-15 150 x 150 cm

Armando - P113663.JPG

Armando - P1130664.JPG

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013