Bogertgallery
 
Dave Donné

Dave Donné. Hasselt (B) 09 December 1980

Dave Donné komt uit een gezin van twee kinderen, zijn vader was ingenieur en Dave zou oorspronkelijk in zijn voetsporen treden.

Net als zijn vader volgde hij een technische opleiding maar vervolgde zijn studies aan de kunstacademie.

Hij was uitermate gefascineerd door kunst in al zijn facetten.

Kunst werd zijn totale leefwereld en hij begon midden jaren negentig te experimenteren.

Zijn eerste werken waren reliëf werken in hout en andere natuurlijk materialen.

Later werd hij geïnspireerd door Shoowa motieven uit  Afrika, daarna barok en geometrische kunst uit de jaren twintig.

Eind jaren negentig komen zijn eerste pasteuze werken.

In 2004 heeft hij een doorbraak en ontwerpt een eigen abstracte geometrische stijl met een driedimensionale uitwerking.

Het is een monochrome geometrische structuur die vaak in de architectuur wordt geïntegreerd.

Het werk van Dave is het eindresultaat van een lang proces van denkwerk, berekeningen, metingen en  schetsen.

Eens dit alles in elkaar past volgt de uitvoering, met oog voor compositie, precisie, kleur en materiaal.

De herhalingen in zijn werk, de symmetrie, het monochrome en de harmonie stralen rust, evenwicht en verlichting uit.

Dave zijn kunstwerken zijn uniek, hij is een buitenbeentje in de hedendaagse kunstwereld en hedendaagse trends.Dave Donné. Hasselt (B) 09 December 1980

Dave Donné comes from a family of  two children, his father was an engineer and Dave would originally follow in his footsteps.

Like his father he attended a school to become an engineer, but later continued his studies at the Art Academy.

He was fascinated by art in all its aspects.

Art became his total focus and he began experimenting in the mid-1990s.

His first works were relief work in wood and other natural materials.

Later he became inspired by Shoowa motifs from Africa, after that Baroque and geometric art from the 1920s.

At the end of the 1990s he creates his first impasto work.

In 2004, he had a breakthrough and designs his own abstract geometric style with a three-dimensional effect.

It is a monochrome geometric structure that often is integrated in architecture.

The work of Dave is the end result of a long process of thinking, making calculations, taking measurements and making sketches.

Once this all comes together, the execution follows, with an eye for composition, precision, colour and material.

The repetitions in his work, the symmetry, the monochrome and the harmony create a work that emanates peace, balance and enlightenment.

Dave’s art works are unique. He is an outsider in the  contemporary art world and the current trends. 

Dave Donné - L1062179_as_Smart_Object_1_copy.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013