Bogertgallery
 
Thé van Bergen

n mijn werk is het werken zelf, het schilderen of tekenen als gebeurtenis centraal van belang. Het handelen, het manipuleren van de materie, gestuurd door invallen, intuïtie, associaties en overpeinzingen maken de ontwikkeling van vorm en motieven mogelijk.

Motieven die als ze eenmaal ontstaan zijn, terugkomen, weinig veranderen van vorm maar op een telkens nieuwe manier gestalte krijgen. Ook verandert de mogelijke betekenis als ze in een andere context geplaatst zijn.

De beelden nodigen uit tot beschouwing.

Niet het hier en nu, maar eerder stilstaan bij wat blijvend is.

Thé van Bergen
 

In my work it is the work itself, the painting or drawing as happening that is of central importance. The act, the manipulation of matter, guided by random occurrences, intuition, association and reflections make the development of shapes and patterns possible.

Patterns who after they come into being, come back, do not or change very little but take on a new shape in a different way every time. Their possible meaning changes also if they are placed in a different context.

The sculptures invite the beholder to reflection.

Not the here and the now, but to reflect on what is permanent.

Thé van Bergen  
 

Dans mon travail, c’est l’œuvre elle-même, la peinture ou dessins qui passent qui est d’une importance capitale. La loi, la manipulation de la matière, guider par hasard faire occurrences, intuition, association et réflexions le développement de formes et de modèles possible.

Les motives qui après qu’ils viennent, reviennent, ne sont pas ou changent très peu mais prendre une forme nouvelle d’une manière différente chaque fois. Leur signification possible change également si elles sont placées dans un contexte diffèrent.

Les sculptures invitent le spectateur à la réflexion.

Pas l’ici et le maintenant, mais pour réfléchir sur ce qui est permanent.

 

Thé van Bergen 

Thé van Bergen - the_van_bergen_knokke_gallery.jpg

Thé van Bergen - the_logement.jpg

Thé van Bergen - het.dorp_105x90cm_2015+2016Het dorp
105x90cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.dorp_125x200cm_2015Het dorp
125x200cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.huis_45x45cm_2015Het huis
45x45cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.dorp_45xHet dorp
45x55cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.dorpHet dorp
100x65cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.dak_110x110_2013+2014Het dak
110x100cm

olie op doek

Thé van Bergen - het.dak_75x80cm_2013+2015Het dak
75x80cm

olie op doek

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013