Bogertgallery
 
Jan Henderikse

Jan Henderikse (NL *1937) geboren in Delft, begon zijn carrière als informeel schilder.
In 1959 verhuisde hij naar Düsseldorf, Duitsland, en begon zich voor pop art, nouveau réalisme en ZERO te interesseren. In 1960 was hij een van de mede-oprichters van de Nederlandse ZERO groep (NUL) met Armando, Henk Peeters en Jan Schoonhoven . Het was een kunstenaarsgroep die nauw aansloot bij de internationale Zero-beweging van Gunther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene, Lucio Fontana, Piere Monzoni en anderen. Meer dan de anderen is hij “realist” door alledaagse objecten, vooral massaproducten, tot kunst te verheffen, dagelijkse gebruiksvoorwerpen en afval, kortom, veelal afkomstig van een industrieel productieproces. In zijn munt assemblages en kurk reliëfs benadrukt hij het unieke daarvan. Deze collages kunnen niet los worden gezien van de opkomst van de consumptiemaatschappij. Henderikse eigent zich delen van die nieuwe wereld toe, ordent ze opnieuw of presenteert zijn vondsten als verzameling. Van hiërarchie of kritisch commentaar is geen sprake. Met zijn ordeningen en grote hoeveelheden voorwerpen, soms inclusief bankbiljetten en wisselgeld, verbeeldt Henderikse, meer dan de andere NUL-kunstenaars, de esthetiek van de consumptiemaatschappij. Samen met Paul van Hoeydonck behoort Jan Henderikse tot de laatste actieve kunstenaars van “generatie Zero” in België.

Jan Henderikse (NL*1937) was born in Delft and began his career as an informal painter.
In 1959 he moved to Düsseldorf, Germany, and took an interest in pop art nouveau réalisme and ZERO. In 1960 he was one of the co-founders of the Dutch group ZERO (NUL) with Armando, Henk Peeters and Jan Schoonhoven. It was art collective that was narrowly related to the Zero movement of Gunther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene, Lucio Fontana Piere Monzoni and others. He is a “realist” more than the others, by elevating to art trivial objects, especially mass produced products, daily utensils and waste ,mostly derived from industrial production processes. He emphasizes the uniqueness thereof in his coin assemblies and cork reliefs. These compositions are undeniably part of the rising consumer society. Henderikse appropriates to his own use parts of this new world and arranges these anew or presents his findings as compilations. There is no question of hierarchy or critical comments. Henderikse pictures more than the other NUL-artists the aesthetics of the consumer society in his arrangements and numerous objects, sometimes including banknotes and coins. Together with Paul van Hoeydonck Jan Henderikse belongs to the last remaining active artist of the ”generation Zero” in Belgium.

Jan Henderikse (NL 1937) est né a Delft et a commencé sa carrière comme peintre informel.

En 1959 il s’installe a Dusseldorf en Allemagne et s’intéressa au Pop-Art, Nouveau Réalisme et Zero. En 1960, il fut l’un des co-fondateurs du groupe néerlandais zero (NUL) avec Armando, Henk Peeters et Jan Schoonhoven. C’est le collectif d’art qui étroitement lié au mouvement de zéro de Gunther Uecker, Heinz Mack, Otto Piene, Lucio Fontana , Piere Monzoni et autres. Il est un < réaliste> plus que les autres, en élevant a trivial objet d’art, en particulier de masse produits fabriqués, des ustensiles quotidiens et des déchets, provenant pour la plupart des processus de production industrielle. Il met l’accent sur l’unicité celle-ci dans ses bas-reliefs de pièce assemblées. Ces compostions sont indéniablement partie de la société de consommation croissante. Henderikse s’approprie pour sa propre utilisation de pièce de ce nouveau monde et organise ces nouveau ou présente ses conclusions comme des compilations. Il n’y a aucune question de hiérarchie ou de commentaires critiques. Les œuvres de Henderikse plus que les autres NUL-artistes l’esthétiques de la société de consommation dans ses arrangements et de nombreux objets, y compris parfois des billets et pièces de monnaie. Avec Paul Van Hoeydonck , Jan Henderikse appartient á la dernière restant active artiste de la <génération Zéro> en Belgique.

Jan Henderikse - Portret_Jan_Henderikse.jpg

Jan Henderikse - goud.png

Jan Henderikse - JH142.jpgDaba VIII 1957
36 x 55 cm
Indian inkt op papier

Jan Henderikse - JH143.jpgUba VII 1957
36 x 55 cm
Indian inkt op papier

Jan Henderikse - JH287.jpgz.t. 1959
67 x 52 cm
gemengde techniek op doek

Jan Henderikse - JH288.jpgz.t. 1983
60 x 45 cm
Indian inkt op papier

Jan Henderikse - JH289.jpgz.t. 1983
61 x 45 cm
Indian inkt op papier

Jan Henderikse - X.jpgGold 2015
40 x 40 cm
kurken op paneel

Jan Henderikse - 0klein.jpg ZERO1974
doorsnede 20 cm
versnipperde dollars

Jan Henderikse - JH284_bogertgallery.jpgz.t. 1968
122 x 122 cm
munten op paneel

Jan Henderikse - reg115.JPGMerz 2015
122 x 244 cm
kurken op paneel

Jan Henderikse - reg119.JPGR+W 2015 1
22 x 122 cm
kurken op paneel

Jan Henderikse - reg126.JPGWhite Wine 2015
61 x 61 cm
kurken op paneel

Jan Henderikse - reg116.jpgDrop 2015
122 x 122 cm
kurken op paneel

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013