Bogertgallery
 
Patrick Ceyssens

In zijn werk en onderzoek gaat Patrick Ceyssens op zoek naar andere trajecten in de herinnering van een beeld via bewerkte schilderijen, beeld-installaties, theatrale videoprojecten,…..

Als docent beeldende kunst en beeldanalyse aan diverse hogescholen en universiteiten ontwikkelt hij een bijzonder pleidooi voor ongekende dieperliggende beeldcomponenten en de kunsten als een expressief spel tussen genres en disciplines. Door nieuwe verbanden te construeren komt hij tot andere lagen en krachten binnen een beeld. Zo is Patrick Ceyssens niet enkel beeldkunstenaar maar ook verkenner van de wondere wereld van ons brein waarin waarneming, geheugen, cognitie en hun interactie, hoofdrollen spelen.

In his work and research, Patrick Ceyssens (1965 BE) seaks other trails in images through edited paintings, theatrical video projects, installations, …

As a professor in image analysis at various artschools and universities, he develops a special plea for indirect, underlying image components and the arts as an expressive game between genres and disciplines. By constructing new connections, he reaches other layers, sensations and forces within an image. So Patrick Ceyssens is not only a visual artist but also an admirer of the wonderful world of our brain in which perception, memory, cognition and their interaction play a leading role.

Patrick Ceyssens - portret.jpg

Patrick Ceyssens - The_memory_mourns_for_what_it_has_not_seen__2.jpg

Patrick Ceyssens - About_a_image_that_silently_goes_in_transit_1.jpg

Patrick Ceyssens - A_MOMENT_IN_THE_MEMORY_OF_AN_IMAGE__6.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013