Bogertgallery
 
Wilfried Seghers

1981-1984
Wilfried Seghers is enrolled and takes classes at the Academy of Beveren
He meets Ron van de Vijver en Guy Vandenbranden who are of great importance to him. Artistic as
well as personal

1985-1987
Wilfried takes classes in sculpturing at the Academy of Sint Niklaas
He takes his first steps into the three dimensional.
He makes a choice in materials: a mix of materials

2006
The start of his disk reliefs
By handing the observer a situation which it can fill in him or her self; this by shifting from
surfaces to color and form, the observer and the declarant come into confrontation with another
which shows that the inner experience will always be subjective.
Through the transparency build into the work, the colors stay visible. Transparency, as well internal
as external, are part of the concept.

2012
His recent work, dimension 228cm x 308cm, is in it self a a sequel to the round forms and curved
lines who were dominantly present during the last few years, movement and rotation are a new
accomplishment.
 
2014
The creative use of materials and techniques are a guaranty for surprising twists and innovations.
Seghers dares to experiment. His driven search to find the pure abstraction en the ultimate depth
effect will also be a guarantee for riveting work into the future.
Marthe Lemmens1

CURRICULUM VITAE
 
1953 Geboren op 18 augustus te Melsele.
1981 - 1984 Opleiding “waarnemend tekenen” aan de Academie te Beveren bij Ron Van De Vyver. In deze
periode maakt hij vooral figuratieve schilderijen.
1985 - 1987 Opleiding “beeldhouwen” aan de Academie te Sint-Niklaas.
Vanaf 1985 Seghers realiseert voortaan abstracte werken. (Keerpunt vakantie in Limburg: eerste boxen).
1985 - 1988 Boxen met abstracte composities in reliëf.
1988 Via Ron Van De Vyver leert Seghers kunstenaar Guy Vandenbranden kennen.
Vandenbranden bezoekt Seghers’ atelier in 1988. Hij zal tot vandaag diens werk steunen en
verdedigen.
1994 - heden Monochromen.
1992 Kasteel Cortewalle, Beveren.
1993 Klein Assenede, Assenede.
1995 A(RT)SSENEDE ’95, Assenede .
1995 Paleis voor Schone Kunsten, Brussel : KIEZEN VOOR Kunst.
1996 Reeks inox sculpturen.
1996 Galerij Pim De Rudder, Assenede : Kleine formaten van grote meesters.
1996 Galerij Pim De Rudder, Assenede : Hommage aan Guy Vandenbranden.
1997 Galerij Pim De Rudder, Assenede : Cirkel, Driehoek, Vierkant.
1998 Galerij Pim De Rudder, Assenede : Salon Erotiek. ( groeps tentoonstelling: 85 kunstenaars )
1999 Galerie Cum Laude, Luc Van Craenendonck, Mol : 50x50x50 (50 kunstenaars met
ieder drie werken).
2001 Eerste mozaïekschilderij (60 x 80 cm), gebruik makend van een verftechniek met geheim
medium in lagen.
2001 Galerie De Clercq, Knokke-Heist : met Roger Demyttenaere.
2002 Galerij Campo & Campo, Antwerpen-Berchem : Kunst voor ieders beurs.
2002 Galerij Campo & Campo, Antwerpen-Berchem : “Confrontatie”. Guy Vandenbranden en zijn
vrienden.
2002 Galerij Pim De Rudder, Assenede : met Roger Demyttenaere.
2006 - heden Schijfreliëfs.
2006 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem : Wilfried Seghers. Transparantie en de derde
 dimensie.
2006 Marine Gallery, Zeebrugge. Wilfried Seghers.
2007 - 2008 Marine Gallery, Zeebrugge met Guy Vandenbranden, Roger Demyttenaere en JeanPierre
Maury.
2008 Creatie van Het Moederwerk (80 x 80 cm).
2008 Marine Gallery, Zeebrugge : De artiesten van Marine Gallery.
2008 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem : met Guy Vandenbranden.
2008 - 2009 Marine Gallery, Zeebrugge : Small is Beautiful.
2009 - 2010 Marine Gallery, Zeebrugge : Tendensen van vandaag.
2010 Marine Gallery, Zeebrugge : Guy Vandenbranden en Wilfried Seghers. Concrete Kunst -
Art Concret 2010.
2010 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem : Festival Constructivisme.
2011 idplusart, Hamme : Resonantie van vlakken, lijnen en kleuren in de “ Studio ” ruimte.
2012 MG Art, Zeebrugge : Abstractie en beweging.
2013 Zeedijk 673 Knokke : Geconstrueerde Abstracte Kunst.
2014 MG Art, Zeebrugge : Concrete en Minimale Kunst.
2014 WoMa, ( Wolvertem - Modern - Art ) Geometrische abstractie: met Walter Seghers.
2015 MG Art, Zeebrugge : Hommage aan Guy Vandenbranden

1953 Né le 18 août à Melsele.
1981 - 1984 Formation en « dessin d’après modèle réel » à l’Académie de Beveren auprès
de Ron Van De Vijver. À cette période, Seghers fait surtout des peintures
figuratives.
1985 – 1987 Formation en sculpture à l’Académie de Saint-Nicolas.
A partir de 1985 Seghers réalise désormais des œuvres abstraites. (Tournant lors de vacances
dans le Limbourg : premiers boîtiers).
1985 – 1988 Boîtiers avec des compositions abstraites en relief.
1988 Seghers apprend à connaître l’artiste Guy Vandenbranden via Ron Van De
Vijver. Vandenbranden visite l’atelier de Seghers en 1988. Il soutiendra et
défendra son œuvre jusqu’à aujourd’hui.
1994 – aujourd’hui Monochromes.
1992 Château de Cortewalle, Beveren.
1993 Klein Assenede, Assenede.
1995 A(RT)SSENEDE ’95, Assenede.
1995 Palais des Beaux-Arts, Bruxelles : KIEZEN VOOR Kunst.
1996 Série de sculptures en inox.
1996 Galerie Pim De Rudder, Assenede : Petits formats de grands maîtres.
1996 Galerie Pim De Rudder, Assenede : Hommage à Guy Vandenbranden.
1997 Galerie Pim De Rudder, Assenede : Cercle, triangle, carré.
1998 Galerie Pim De Rudder, Assenede : Salon Erotique ( 85 artistes avec une
 œuvre chacun)
1999 Galerie Cum Laude, Luc Van Craenendonck, Mol : 50x50x50 (50 artistes avec
trois œuvres chacun)
2001 Première « peinture-mosaïque » (60 x 80 cm), qui recourt à une technique de
peinture avec le « medium secret » en plusieurs couches.
2001 Galerie De Clercq, Knokke-Heist, avec Roger Demyttenaere.
2002 Galerie Campo & Campo, Anvers-Berchem : De l’art pour toutes les bourses.
2002 Galerie Campo & Campo, Anvers-Berchem : Confrontation. Guy
Vandenbranden et ses amis.
2002 Galerie Pim De Rudder, Assenede, avec Roger Demyttenaere.
2006 – aujourd’hui Reliefs en strates.
2006 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem : Wilfried Seghers. La transparence
et la troisième dimension.
2006 Marine Gallery, Zeebrugge : Wilfried Seghers.
2007-2008 Marine Gallery, Zeebrugge avec Guy Vandenbranden, Roger Demyttenaere et
Jean-Pierre Maury.
2008 Création de L’œuvre-mère (80 x 80 cm).
2008 Marine Gallery, Zeebrugge : Les artistes de la Marine Gallery.
2008 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem, avec Guy Vandenbranden.
2008-2009 Marine Gallery, Zeebrugge : Small is beautiful.
2009-2010 Marine Gallery, Zeebrugge : Tendances d’aujourd’hui.
2010 Marine Gallery, Zeebrugge : Guy Vandenbranden - Wilfried Seghers. Concrete
Art – Art Concret 2010.
2010 Den Heeck Art Gallery, Hingene-Bornem : Festival Constructivisme.
2011 idplusart, Hamme : Résonance de surfaces, lignes et couleurs. Dans le Studio.
2012 MG Art, Zeebrugge : Abstaction et mouvement.
2013 Zeedijk 673 knokke : Construit abstaite.
2014 MG Art, Zeebrugge : Art concret et minimale.
2014 Woma, (Wolvertem-Modern-Art) Abstaction Geometric, avec Walter seghers.
2015 MG Art, Zeebrugge : Hommage à Guy Vandenbranden. 

 

Wilfried Seghers - wilfried_seghers_knokke.jpg

Wilfried Seghers - 2741_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2740_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2737_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2655_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2652_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2651_seghers.jpg

Wilfried Seghers - 2644_seghers.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013