Bogertgallery
 
Ton van Kints

Het beeld van de kunstenaar die eerst moet vernietigen om dan pas te kunnen creëren krijgt bij de Nederlandse kunstenaar Ton van Kints (Rijswijk, 1955) letterlijk gestalte. Zijn werk wordt getekend door de sporen van een werkwijze die je zowel destructief als constructief kan noemen. Van Kints verzaagt houten panelen in eenvoudige, losse delen om vervolgens deze stukken als een zelfgeschapen puzzel weer tot één geheel samen te voegen. De werken zijn aanstekelijk en sprekend, maar tegelijkertijd zie je nadrukkelijk dat het niet klopt. Het maakt het werk dubbelzinnig en tegenstrijdig. De panelen zijn esthetisch en tegelijkertijd beschadigd. De complexiteit van het beeld wordt echter altijd weer getemperd door de leesbaarheid van de handeling. Zijn vaak cryptische titels (Koekoeksnest gepolderd, We zijn geweest, e.d.) verwijzen naar de gebeurtenis, die zich onder zijn handen heeft voltrokken.

Het ophangen aan de wand in het atelier, het documenteren en fotograferen leveren evenveel belangrijke gebeurtenissen op als het daadwerkelijk maken van de afzonderlijke werken. Zijn oeuvre vormt zo een multidisciplinair verhaal, gelaagd en gecompliceerd. De resten daarvan, de panelen worden uiteindelijk tentoongesteld.

Ton van Kints studeerde aan de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten in Den Haag (MO-B Tekenen, 1974-1979) en Pratt Graphic Center in New York (1981-82). Sinds 1990 is hij docent aan de afdelingen Fotografie en Beeldende Kunst aan de KABK te Den Haag.

 

Ton van Kints - Ton.jpg

Ton van Kints - kkn_gep_zwart_6_FIN_3405.jpg

Ton van Kints - comp_1_flat_fin_011.jpg

Ton van Kints - close_call_1_fin_0257.jpg

Ton van Kints - we_zijn_geweest_16_2013.jpg

Ton van Kints - Lovekins_and_Muffaroo_in_the_woods_3_v2.jpg

Ton van Kints - sierra_leonse_ruit_magenta.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013