Bogertgallery
 
Peter J. Geerts

De schilderijen van Peter Geerts sluiten aan bij de westerse abstracte schildertraditie. Het eigenlijke onderwerp van zijn schilderijen is altijd de waarneming die hij ziet als een totaliteit van interactie tussen subject en object, tussen hem en de hem omringende wereld. Een constante verandering met alle facetten: het opnemen, het ondervragen, het analyseren, het denken, het voelen, het bewuste en onbewuste (…” in een fundamentele benadering van de schilderkunst zie ik de meeste mogelijkheden om dit waarnemen aan te raken, vanuit het schilderkunstige idioom zelf kan ik associatief te werk gaan.”). Zijn schilderijen ziet hij als een constructie van de totaliteit van waarneming, of “een architectuur van waarneming” zoals hij het eens benoemde.

Geerts pleit voor een schilderkunst die hij zelf omschrijft als een “synthetisch concretisme”, dat het expressieve element (Kandinsky) met het formele element (Mondriaan) verbindt en de ruimte biedt om de waarneming in alle facetten invoelbaar te maken. In de tentoonstelling te Emmeloord laat Geerts o.a. een aantal schilderijen zien uit de serie “Monologue Interieur” waarin hij dit op een monumentale manier laat zien.


OPLEIDING:
1975 – 1978 Tehatex/Moller-instituut Tilburg
1979 – 1982 Kon. Academie v. Beeld. Kunst en Vormgeving ‘s- Hertogenbosch

Selectie activiteiten 2006 – heden
2014 Diaconessenhuis, Meppel –solo-
2013 Grensloos Kunstverkennen, Ijhorst en de Wijk
2012 ACEC-Apeldoorn,Apeldoorn
2011 De Medici Beeldende Kunst Nunspeet, Finale
2011 Gemeentehuis Emmeloord –solo-
2011 KCO, Symposium Autonoom en Instrument
2011 PBCO, 45 Beeldbepalende kunstenaars Overijssel
2010 De Medici Beeldende Kunst Nunspeet
2010 Kunstcentrum De Twee Wezen Enkhuizen –solo-
2009 ArteZ,Hogeschool voor de Kunsten,docentschap
2009 Museum de Fundatie,Paleis a/d Blijmarkt Zwolle, Met zorg verzameld
2008 KCO –solo-
2007.2009 AFM, Amsterdam
2007 Museum de Fundatie,Paleis a/d Blijmarkt Zwolle, De keuze van Kirsten
2006 Stedelijk Museum Zwolle, overzichtstentoonstelling –solo-

Over mijn werk


Vanuit de concreetheid van het schilderkunstige idioom wil ik komen tot een vormgeving van mijn totale waarnemen waarin alle facetten van de waarneming samen komen: een architectuur van waarneming. Juist in de constante wisselwerking tussen object (de omringende wereld) en subject (ik) manifesteert zich de waarneming. De verbeelding hiervan formuleer ik in een fundamentele schilderkunst, omdat dit voor mij de mogelijkheid biedt door te dringen tot de essentie van deze waarneming. In dit streven naar een zuivere schilderkunst kom ik tot een ordening van een zo vrij mogelijke associatie van beeldelementen. Het werk staat in een duidelijke abstracte schilderstraditie waarin ik poog tot een synthese van het constructieve element en het expressieve schildergebaar te komen. 

Peter Geerts


A propos de mon travail


Du concret de l'idiome d’art pictural je veux arriver à un façonnage de ma perception totale dans laquelle toutes les facettes du discernement se rejoignent : une architecture de l’observation.
C’est précisément dans l'interaction constante entre l'objet (le monde environnant) et le sujet (le moi) que se manifeste la perception. Je formule l'imagination qui en découle dans un art pictural fondamental, parce que cela me donne l'opportunité d’accéder à l'essence même de cette observation.
Dans cette quête d'une peinture pure je viens à une organisation d'association des plus libre d'éléments d'image. L’œuvre se trouve dans une tradition abstraite bien définie dans laquelle je tente d’arriver à une synthèse de l'élément constructif et du geste de peinture expressive.

Peter Geerts


About my work
From the concreteness of the idiom of painterly art it is my desire to shape the totality of my perception so that all facets of that perception come together: an architecture of perception. It is precisely in the constant interaction between object (the surrounding world) and subject (me) in which the perception manifests itself. I express the resulting imagination into in a fundamental form of painting, because this, to me, offers the opportunity to get through to the essence of this perception. In my endeavor to create a pure form of painting I try to come to a free as possible structuring of possible associations of images. The work is part of the abstract painting tradition in which I try to create a clear synthesis of the constructive element and the gesture of expressive painting.


Peter Geerts

Peter J. Geerts - peer_portret_jan.jpgfotograaf: Jan Hulleman

Peter J. Geerts - Monologue_Interieur_V.jpgMonologue Interieur V
Olie/doek 2010
147 x 167 cm

Peter J. Geerts - Monologue_Interieur_IA.jpgMonologue Interieur IA
Olie/doek 2009/2014
150 x 165 cm

Peter J. Geerts - olierdoek_2013.jpgz.t.
olier/doek 2013
80 x 80 cm

Peter J. Geerts - olierdoek_2013_2.jpgz.t.
olie/doek 2013
120 x 100 cm

Peter J. Geerts - oliedoek_2013_3.jpgz.t.
olie/doek 2013
80 x 60 cm

Peter J. Geerts - oliedoek_2013_4.jpgz.t.
olie/doek 2013
130 x 140 cm

Peter J. Geerts - Monologue_Interieur_X.jpgMonologue Interieur X
Olie/dsoek 2010
178 x 157 cm

Peter J. Geerts - olieacryldoek_20112014.jpgz.t.
olie/acryl/doek 2011/2014
vijfluik (elk 60 x 50 cm)

Peter J. Geerts - olie:papier_2009.jpgz.t.
olie/papier 2009
90 x 70 cm

Peter J. Geerts - Oliedoek.jpgOlie/doek
100 x 120 cm

Peter J. Geerts - oliedoek_2014.jpgolie/doek 2014
100 x 100 cm

Peter J. Geerts - oliedoek_2013_5.jpgz.t.
olie/doek 2013
80 x 70 cm

Peter J. Geerts - oliedoek_2013_6.jpgz.t.
olie/doek 2013
80 x 60 cm

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236 mobile +32 (0)472 896 390 - knokke@bogertgallery.be
Open on monday and friday from 14.00 AM till 6.00 PM - saturday and sunday from 11.00 AM till 6.00 PM - Closed on Tuesday, Wednesday and Thursday
Interact Network 2013