Bogertgallery
 
Giovanni Winne

De schilderijen van Giovanni Winne zijn meestal landschappen en zeegezichten, duister en donker. Je moet de tijd nemen om je ogen te laten rusten op het doek en wennen aan de duisternis. Dan ervaar je hoe rijk die landschappen zijn, hoeveel kleuren die bevatten, getemperd door het weinige licht dat hij toelaat. Kleuren kunnen enkel bestaan door het licht. Ze werden door de schilder opgebracht, in vele lagen overschilderd, zoals oude meesters deden met glacis. Het zijn landschappen van de ziel, er spreekt treurigheid en droefenis uit zijn werk, maar toch is er ruimte voor hoop en in die donkerte is er eigenlijk ook warmte, schuilt er ergens een vuur.

Daan RauThe paintings of Giovanni Winne are usually landscapes and seascapes, gloomy and dark. You should take the time and let your eyes rest on the canvas, let them get used to the darkness. Then you experience how rich those landscapes are, how many colors they contain, tempered by the little light that he admits into the painting. After all colors can only exist because of light. They, the colors, were applied by the painter, painted over and over again till there were many layers, in the way the old masters did with glacis. They are landscapes of the soul, his work expresses a sadness and mournfulness, but still there is room for hope and in that darkness there is actually also warmth, in there somewhere hides a fire.

Daan Rau

Giovanni Winne - DSC098082.JPG

Giovanni Winne - giovanni.jpg

Giovanni Winne - DSC08715.JPG

Giovanni Winne - DSC09691.JPG

Giovanni Winne - 26012.jpg

Zeedijk 732 8300 Knokke - Het Zoute Belgium T. direct +32 (0) 50 688 236
knokke@bogertgallery.be / Open on saturday and sunday from 11:00 - 18:00 or by appointment
Interact Network 2013